Виступ президента СКУ на Річних загальних зборах 2011 р.