Плян дій на серпень 2008р. – серпень 2013р.

Оксана А. Винницька-Юсипович Голова СКВОР

Мета Світової Кооринаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) при Світовому конґресі Українців – це координувати роботу навчально-виховного процесу в діаспорі. За час своєї діяльність СКВОР реалізувала ті завдання різними засобами.

Для уможливлення такої координації та продовження напрацювань попередніх каденцій буде запляновано здійснювати діяльність у наступних напрямках: * 1. втримання зв’язку з школами та учителями діаспори, де проводиться навчання українською мовою; * 2. виготовлення та розповсюдження навчальних матеріалів до тем визначених пріоритетними учителями діаспори; * 3. запровадження “двовекторності” в відношеннях між Україною та діаспорою. * 4. зібрання даних, опрацювання та видання історії СКВОР-и.

1. Зв’язок з школами та учителями діаспори

журнал “ВІДГУКНІТЬСЯ”

До цього часу для втримання зв’язку між школами та учителями діаспори було використано журнал “Відгукніться”. З 1989 по 2006 роки вийшло 20 таких журналів.

Позитиви журналу були:

 1. Він розсилався до всіх країв де діяли україномовні школи;
 2. Він підтримував контакт з різними куточками світу;
 3. У ньому містилися вісті про роботу СКВОР, інформація про школи, статті про навчання та шкільну проблематику, навчальні матеріали.

Недоліки журналу є:

 1. Друк журналу дуже коштовний;
 2. Через великий кошт пошти, розсилка є обмежена.

Тому пропонується затримати позитиви журналу та подолати негативи шляхом переходу на електронний варіант “Відгукніться”. Пропонується змінити дешо формат, зробивши “Відгукніться” е-вісником, в якому подаватимуться найновіші додатки до ВІМ (всесвітня інформаційна мережа) сторінки СКВОР-и.

Тим самим пропонується створити оновлену мережеву сторінку СКВОР, в якій була б тема: “Відгукніться”. Під теми цієї рубрики були б:

 1. Про СКВОР:
 2. Звернення СКВОР-и;
 3. Звіти СКВОР-и;
 4. Листування;
 5. Українське шкільництво в світі: Австралія, Болгарія, Бразилія, Великобританія, Греція, Грузія, Еспанія, Італія, Канада, Мадярщина, Німеччина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, США, Франція

ІІ. Навчальні матеріали

Хрестоматія Тисячоліття Хрещення Руси – України

До цього часу через СКВОР опубліковано в друкованому та електроному форматах ряд матеріалів виготовлених різними учителями діаспори.

Одночасно через журнал “Відгукніться” та мережеву сторінку СКВОР поширювалася інформація про найновіші навчальні матеріали, підручники, книжки для дітей, які друкувалися в світі та, які відповідали потребам шкіл діаспори. Де можливо подавалася інформація де, такі видання можна придбати.

Позитиви розповсюдження навчальних матеріалів були:

 1. Вони зібрані, оформлені та готові для виркористання учителями;
 2. Вони передають набутий досвід успішних учителів діаспори іншим;
 3. Вони були створені учителями діаспори та відповідають потребам конкретних груп учнів;
 4. Вони визначають тематичні пріоритети для навчання в школах діаспори.

Недоліки розповсюджених навчальних матеріалів є:

 1. Матеріали, які були друковані (книжка й журнали) вичерпані й тому недоступні наступним поколінням учителів;
 2. Вони є лише видимою частиною айсберґу матеріалів, які були розроблені учителями діаспори;
 3. Існує велика кількість навчальних матеріалів в учителів діаспори, які відповідають потребам учнів українських шкіл але, які доступні лише малій групі учителів.

Тому пропонується побудувати на позитивах матеріалів, які зібрані, опрацьовані та видані та подолати негативи шляхом переходу на електронний варіант розповсюдження навчальних матеріалів через оновлену мережеву сторінку СКВОР та е-вісника “Відгукніться”.

Тим самим пропонується залучити до роботи СКВОР довголітніх учителів, які свого часу розробили навчальні матеріали та сьогодні готові безкоштовно поділитися своїми надбаннями. Попередня домовленість є з наступними довголітніми учителями:

 • Леся Храплива – Щур (література для дітей);
 • Олександра Ковалик (навчання мови і літератури в 7-10 клясах).

ІІІ. Дво-векторність

Дво-векторність

За час від коли Україна проголосила незалежність, СКВОР, які і багато інших представників української діаспори, присвятили велику частину своєї діяльності, щоб допомогти посиленню демократичних процесів України. Конкретно при СКВОР у 1992р. створено “Інститут професійного розвитку учителів”, який має членів учителів громадян країн діаспори та учителів громадян України.

Позитиви діяльності в Україні були:

 1. Робота в Україні дала можливість живого зв’язку з материком;
 2. Існує мала група учителів та адміністраторів, які дуже добре розуміють та втілюють принципи навчання в демократичному світі.

Недоліки діяльності в Україні є:

 1. Діаспора виснажена постійними вимогами підтримувати Україну;
 2. Відчувається потреба віддачі України діаспорі.

Іриною Ключковською, директором Інституту освіти, культури і зв’язків з діаспорою при Національному університеті “Львівська політехніка” запропоновано термін “дво-векторність” для того, щоб визначити, що зв’язки між Україною та діаспорою мусять відбуватися на паритетних умовах. Пропонується подальшу діяльність СКВОР між Україною та діаспорою розглядати виключно в рамках двовекторності.

Вектор на Україну

До цього часу проведено 11 “Літніх інститутів” у 8 містах України та 3 “Осінні інститути” у м.Львові. Мета таких “інститутів” була передати учителям України найновіші надбання систем та філософій праці з дітьми та молоддю, які через закриту систему радянської освіти були недоступними учителям України.

Позитиви “Інституту професійного розвитку вчителів” були:

 1. Відбулося живе спілкування між учителями України та професійними учителяму діаспори;
 2. Видруковано один посібник для учителів (“Лицем до дитини: Особистісно орієнтоване навчання в початковій школі”, Оксана А. Винницька);
 3. Видруковано два пробних посібників для учителів (Посібник для керівників шкіл, Посібник для навчання природознавства в початкових класах);
 4. Понад 5,000 учителів України мали можливість ближче познайомитися з демократичними надбаннями шкіл країн заходу.

Недоліки “Інституту професійного розвитку вчителів” є:

 1. Учителі діаспори не взмозі дальше за власний кошт підготовляти матеріали та подорожувати в Україну.
 2. Потрібно постійного представника в Україні, який міг би координувати роботу на місці та сприяти залученні місцевих коштів.

Вектор з України

До цього часу Україна не взяла на себе відповідальності та підтримку системи навчання в діючих школах діаспори.

На нарадах СКВОР-и у Києві було представлено та схвалено наступні пропозиції:

 1. Для піднесення престижу української діаспори потрібна підтримка Міністерства закордонних справ України через свої дипломатичні представництва, а саме присутність українського дипломатичного корпусу та державних діячів на шкільних святах, вручення грамот учням і вчителям від імені України;
 2. Для наповнення шкіл різним матеріалом для різних потреб різних учнів потрібна підтримка Міністерства освіти і науки особливо школам східної діаспори, а саме регулярне постачання книжок, приладів та навчальних матеріалів, географічних карт, державної символіки, оснащення навчальних приміщень для доповняльних шкіл діаспори, а також для українських класів загальноосвітніх шкіл;
 3. Для підсилення живого зв’язку з Україною потрібно підтримка Міністерства сім’ї, молоді і спорту, а саме фінансування літніх та канікулярних таборів, семінарів-екскурсій для учнів (16 – 21 літні) для живого спілкування з Україною на території України.

ІУ. Історія

Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада заснована на першому конґресі Світового Конґресу Вільних Українців у 1967р. Від того часу багато різних педагогів, освітян, учителів, виховників доклали свій труд та знання для розвитку українського шкільництва в світі.

Сьогодні існує потреба зібрати інформацію цієї важної сторінки діяльності Світового Конґресу Українців. Пропонується розпочати процес зібрання матеріалів до історії Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради для майбутнього аналізу та можливого опублікування.

Зібрані матеріали пропонується подавати на оновленій мережевій сторінці СКВОР для ознайомлення та обговорення.