Taras Shevchenko medal UKRAINIAN WORLD CONGRESS COMMEMORATIVE MEDAL

The Ukrainian World Congress Commemorative Medal “200 years Taras Shevchenko anniversary” was created in 2014 on the occasion of the 200th anniversary of the birth of the great Ukrainian prophet Taras Shevchenko to recognize individuals and organizations – members of the Ukrainian diaspora, citizens and non-citizens of Ukraine, for outstanding contribution to the popularization beyond the borders of Ukraine of the creative legacy and celebration of Taras Shevchenko around the world.

The Ukrainian World Congress presented the medal “200 years from the birth of Taras Shevchenko” to Ukrainians from 18 countries.

Leonid Holotsvan

Stepan Havryluk
Vasyl Prystash
Andrii Svatok 

Volodymyr Galat
Petro Ivo Ilkiv
Mariano Chaikivskyi
Wilson Kotviski

Dimitr Heorhiiev 

Manitoba Parents for Ukrainian Education
Halyna Kvitka-Kondracky
Commemorative Committee to mark the 200th anniversary of Taras Shevchenko in Manitoba
Oleh Lesiuk

Zhelko Khas 

Ivan Zubaka 

Iryna Dmytryshyn
Vira Popovych 

Otar Bakanidze
Myroslava Kankava 

Nikos Ligeros
Halyna Masliuk 

Oleksandra Karmaniosh
Roman Medentsi 

Vladas Braziunas 

Ludmila Paliy
Alisa Kokhanova
Valentina Stasishyna
Leonid Tkachuk 

Stefan Buchuta
Dmytro Chernenko

Halyna Artemieva
Vasyl Babenko
Larisa Bilan
Lidia Bliznova
Serhii Vynnyk
Mykhailo Volyk
Viktor Hirzhov
Ruslan Kadirov
Valentina Kovalenko
Vitalii Krykunenko
Mykola Lyndiuk
Antonina Makarevych
Larisa Moskalenko
Ludmila Naidenko
Mykola Naumenko
Serhii Novozhylov
Oleksandr Pavlenko
Volodymyr Platonov
Viktor Ponomarenko
Ievhen Savenko
Volodymyr Samborskyi
Valerii Semenenko
Viktoria Skolenko
Larisa Skrypnykova
Vasyl Tehza
Halyna Turetska
Vira Fedorchenko
Myroslava Filippova
Denis Cherniienko
Kateryna Shyrko
Nina Shovhun 

Sonia Barabash Bustelo

Yurii Serheiev
Ruslan Telipskyi

Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus of North America
Petro Fedynsky

Leonid Holotsvan

Stepan Havryluk
Vasyl Prystash
Andrii Svatok 

Volodymyr Galat
Petro Ivo Ilkiv
Mariano Chaikivskyi
Wilson Kotviski

Dimitr Heorhiiev 

Manitoba Parents for Ukrainian Education
Halyna Kvitka-Kondracky
Commemorative Committee to mark the 200th anniversary of Taras Shevchenko in Manitoba
Oleh Lesiuk

Zhelko Khas 

Ivan Zubaka 

Iryna Dmytryshyn
Vira Popovych 

Otar Bakanidze
Myroslava Kankava 

Nikos Ligeros
Halyna Masliuk 

Oleksandra Karmaniosh
Roman Medentsi 

Vladas Braziunas 

Ludmila Paliy
Alisa Kokhanova
Valentina Stasishyna
Leonid Tkachuk 

Stefan Buchuta
Dmytro Chernenko

Halyna Artemieva
Vasyl Babenko
Larisa Bilan
Lidia Bliznova
Serhii Vynnyk
Mykhailo Volyk
Viktor Hirzhov
Ruslan Kadirov
Valentina Kovalenko
Vitalii Krykunenko
Mykola Lyndiuk
Antonina Makarevych
Larisa Moskalenko
Ludmila Naidenko
Mykola Naumenko
Serhii Novozhylov
Oleksandr Pavlenko
Volodymyr Platonov
Viktor Ponomarenko
Ievhen Savenko
Volodymyr Samborskyi
Valerii Semenenko
Viktoria Skolenko
Larisa Skrypnykova
Vasyl Tehza
Halyna Turetska
Vira Fedorchenko
Myroslava Filippova
Denis Cherniienko
Kateryna Shyrko
Nina Shovhun 

Sonia Barabash Bustelo

Yurii Serheiev
Ruslan Telipskyi

Taras Shevchenko Ukrainian Bandurist Chorus of North America
Petro Fedynsky