Українська світова кооперативна рада

Голова – Ольга Шевель

Заснована в жовтні 1973 р. Координує діяльність укра­їнського кооперативного ру­ху в діаспорі та допомагає у розвитку ко­опе­ративного руху в Укра­­їні. Завдяки Коопера­тив­ній Раді СКУ(СКВУ) отримує значні суб­сидії для своєї діяльностi.