Світова Координаційно-Виховна Освітня Рада (СКВОР)

Голова – Оксана Левицька

Про комітет

Метою Світової Кооринаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) є координувати роботу навчально-виховного процесу в діаспорі. СКВОР співпрацює з освітніми закладами задля розвитку української освіти та збереження української ідентичності серед молоді, яка проживає за межами України. СКВОР також підтримує освітні реформи в Україні шляхом залучення педагогів до вдосконалення навчальних програм та їхнього професійного розвитку.

Основні завдання й цілі СКВОР

підтримувати українське шкільництво в різних країнах;

залучати широке коло учителів, батьків та інших зацікавлених осіб і інституцій для виховання здорового, свідомого й творчого нового українського покоління;

інформувати про працю, труднощі та успіхи.

Діючі та наступні проєкти СКВОР:

професійне навчання вчителів доповнювальних шкіл діаспори;

навчання української в університетах світу.

оцифрування освітніх матеріалів діаспори;

розширення мережі контактів з існуючими та новими школами в діаспорі;

розробка тестів для акредитації української мови в світі;

професійний розвиток вчителів України в рамках підтримки освітніх реформ в Україні (Літні інститути);

співпраця із навчальними закладами (різних рівнів) в Україні та діаспорі з метою розширення роботи у напрямках методичної підтримки та розробки матеріалів для освітян;

Для уможливлення такої координації та продовження напрацювань попередніх каденцій заплановано працю в наступних напрямках:

  • підтримка зв’язку з школами та учителями діаспори, де проводиться навчання українською мовою;
  • виготовлення та розповсюдження навчальних матеріалів до тем, визначених учителями діаспори як пріоритетні;
  • запровадження “двовекторності” у відношеннях між Україною та діаспорою;
  • збір даних, опрацювання та видання історії СКВОР.

СКВОР

Виховно-освітні матеріяли

Українські школи у світі

Авторські матеріяли

СКВОР

Українські школи у світі

Виховно-освітні матеріяли

Авторські матеріяли