Education

Мета

Мета Світової Кооринаційної Виховно-Освітньої Ради (СКВОР) при Світовому Конґресі Українців – це координувати роботу навчально-виховного процесу в діяспорі. За час своєї діяльність СКВОР реалізувала ці завдання різними засобами.

Як відомо нашим постійним читачам основним завданням СКВОР-и:

  • Підтримувати наше шкільництво в різних країнах

  • Інформувати одних про одних, їх працю, їх труднощі та успіхи, їх існування;

  • Залучати широке коло зацікавлених учителів, батьків та інших зацікавлених для виховання здорового, свідомого й творчого нового українського покоління

Для уможливлення такої координації та продовження напрацювань попередніх каденцій запляновано здійснювати діяльність у наступних напрямках:

  • Втримання зв’язку з школами та учителями діаспори, де проводиться навчання українською мовою

  • Запровадження “двовекторності” в відношеннях між Україною та діяспорою;

  • Виготовлення та розповсюдження навчальних матеріалів до тем визначених як пріоритетні учителями діяспори

  • Зібрання даних, опрацювання та видання історії СКВОР-и;

СКВОР

Виховно-освітні матеріяли

Українські школи у світі

Авторські матеріяли