Звіт з праці голови Світової Виховно-Освітньої Ради за 1988 – 1993рр.

Звіт Голови Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради

на збори СКВОР під час 6-го СКВУ 3- го листопада 1993 р. в Торонто
за каденцію 1988 – 1993

мґр. Іроїда Винницька – Голова СКВОР

I. Організаційні справи

1. Склад управи вибраної Загальними Зборами СКВОР 26-го листопада 1988 р. під час 5го Конґресу СКВУ і доповнений 5-го лютого 1989 р.

 • Голова – Іроїда Винницька (Канада)
 • Попередній голова – д-р Роман Дражньовський (ЗСА)
 • Заступник голови – Люба Крупа (ЗСА)
 • Секретар – Леся Храплива-Щур (Канада)
 • Член – Віра Боднарук (ЗСА)
 • Член – Віра Заборська-Гелетей (ЗСА)
 • Член – Іван Кобаса (ЗСА)
 • Член – Маруся Наумчук (Канада)

До управи входять “з уряду” всі Голови Краєвих Шкільних Рад.

2. Наради Управи

В звітовому часі відбулося п’ять сходин управи і одна телефонічна конференція, під час яких обговорено біжучі справи і устійнено напрям діяльности. З огляду на територіяльне розкинення членів управи неможливо було влаштовувати частійші особисті зустрічі. Члени управи вдержували телефонічний і листовний зв’язок.

3. Кореспонденція

В звітовому часі канцелярія СКВОР одержала 605 листів і вислала 724 листи. Листування СКВОР це обширне листування з українськими освітянами у всіх країнах світу, де живуть українці. В перших місяцях звітового часу це було листування зі Західньою діяспорою, а зі змінами в Союзі листування СКВОР почало охоплювати такі країни як: Польща, Словаччина, Латвія, з часом Україна, а останнім часом держави Східньої діяспори. Це надмірно велике листування вміло, справно і з великою відданістю вела одна особа, секретар СКВОР, Леся Храплива-Щур.

4. Статті до преси

В звітовому часі з канцелярії СКВОР вийшло 48 статей до діяспорної преси. З них сім це статті, що їх автори передали до канцелярії СКВОР, і вони появилися за їхніми підписами, а 41-а стаття з під пера секретаря Лесі Храпливої-Щур. В статтях порушувано актуальні виховні теми, подавано інформації про працю СКВОР, а також цікаві витяги з кореспонденції, що напливала до СКВОР від освітян з різних закутків світу. Список наголовків статей, які відзеркалюють їх зміст, залучений до цього звіту як Залучник ч.1.

ІІ. Видання

1. “Відгукніться”

Для внутрішнього зв’язку та співпраці поміж освітянами започатковано, весною 1989 р., неперіодичне видання “Відгукніться”. Завданням “Відгукніться” було координувати – пов’язувати виховну дію шкіл і краєвих надбудов, щоб всі користали із надбань, матеріялів і педагогічного досвіду.

Видано сім чисел “Відгукніться” під редакцією Лесі Храпливої-Щур; обсяг поодиноких видань – від 30 до 60 сторінок. В кожному числі зазначено, що немає ніяких застережень проти вжитку матеріялів друкованих у “Відгукніться”, в інших українських виданнях. Навпаки, заохочується їх розмножувати, передруковувати і поширювати та доводити до відома українських вчителів і української громади.

Шосте число “Відгукніться” появилося з нагоди і на передодні Всесвітнього Форуму Українців в Києві 1992р., з обширним інформативним матеріялом про українське шкільництво за межами України і про історію СКВОР. Попало воно не тільки на регулярні адреси СКВОР але в найдальше віддалені закутки: за Урал до Челябінська і на Зелений Клин в Приморський Край – Спаск Дальний.

Зміст “Відгукніться” це:

 • Інформативний матеріял з праці СКВОР
 • Звернення СКВОР і СКВУ у виховно- освітніх справах як наприклад: заклик з нагоди проголошення Року і Декади Української Мови, або заклик: Діти Діяспори – Дітям України.
 • Інформації про шкільництво в країнах українського поселення.
 • Повідомлення і звідомлення про перебіг літніх курсів Педагогічного Інституту при УВУ в Мюнхені, щорічні Учительські літні семінарі Шкільної Ради при УККА на оселі Союзників в ЗСА та учительські конференції і з’їзди.
 • Анотовані списки нових методичних матеріялів, журналів і літератури для дітей і молоді.
 • Актуальні літературні твори як: “Молитва за дітей Чорнобиля”, Л. Храпливої-Щур; “Забувайте українську мову”, вірш незнаного автора з України і т. п.
 • Інформації про відродження українського національного життя в школах України, а дальше в країнах колишнього Союзу.
 • Поміч освіті в Україні: навчання англійської мови, педагогіки, висилка книжок – підручників і допомога у виданні нових підручників.
 • Численні відгуки на “Відгукніться”.

2. На Хвилях Етеру

З початком 1991 р. виготовлено звукову ленту зі записом гутірок на виховні теми, що наголошують українську мову і українську книжку. Записи короткі, подумані для використання на українських радіо – передачах. Розіслано 40 копій касеток і одержано відомости, що в Австралії, ЗСА і Канаді українські радіо – передачі їх використовували.

3. Батьки і діти – мґр. Антоніни Горохович

Друге доповнене видання цієї книжки появилося і ініціятиви СКВОР в 1990 р. коштом фундаторки Єлени Коваль і завдяки співпраці редакторки Наталії Когуської. Видання спрямоване на Україну, де викликало велике зацікавлення.

ІІІ. З’їзди, Конференції, Зустрічі

1. В квітні 1989 р. в Чікаго (ЗСА) відбулася успішна зустріч з вчителями, учнями і громадянством, яка дала членам СКВОР перший такий необхідний зв’язок із тереном дії. Ініціятором і організатором зустрічі був попередній голова СКВОР д-р Роман Дражньовський. Участь в зустрічі від СКВОР взяли: Іроїда Винницька, голова; д-р Роман Дражньовський, попередній голова; Леся Храплива-Щур, секретар; Віра Боднарук, член. (Гляди “Відгукніться”, ч.2, 1989 р., ст.7-11.)

2. В червні 1989 р. відбувся І-ий З’їзд Української спілки професійних учителів у Філядельфії, в якому взяли участь заступник голови Люба Крупа.

3. В грудні 1989 р. відбулася зустріч з учителями і учнями шкіл Нюарку і Ню Йорку, як також і громадське віче в Ню Йорку в справі поширення знання і вжитку української мови. Ініціяторами і організаторами були: Люба Крупа – заступник голови, і Іван Кобаса – член. СКВОР заступали Іроїда Винницька – голова, Леся Храплива-Щур – секретар. (Гляди “Відгукніться”, ч.3, 1990 р., ст.13-15.)

4. В липні 1990 р. в Торонто, спільно з референтурою освіти при Товариство Прихильників Руху відділу Торонто, СКВОР відбула конференцію для виміни досвідом та встановлення точніших напрямних для зв’язків з освітою в Україні. В конференції взяли участь голова – Іроїда Винницька і секретар – Леся Храплива-Щур.

5. Комісія Виховно-Научних Питань – СКВОР з Товариством Української мови ім. Тараса Шевченка в Чікаго в жовтні 1990 р. влаштували незвичайно успішну конференцію: Сучасна Україна і Молодь у Діяспорі. (Гдяди “Відгукніться”, ч.4, 1990-91 р., ст.8-9.)

6. В червні 1991 р. відбулася Всеамериканська Вчительська Конференція у Філядельфії. СКВОР заступали Люба Крупа – заступник голови і секретар – Леся Храплива-Щур. (Гляди “Відгукніться”, ч.5, 1991 р., ст.20-21.)

7. В червні 1991 р. відбувся ІІ-й З’їзд Української спілки професійних учителів у Філядельфії, в якому взяла участь голова – Іроїда Винницька та заступник голови – Люба Крупа. (Гляди “Відгукніться”, ч.5, 1991, ст. 19)

8. В жовтні 1991 р. відбулася Всеканадська Учительська Конференція у Вінніпегу (Канада). Від СКВОР брала участь секретар – Леся Храплива-Щур.

9. В серпні 1992 р. на Всесвітнім Форумі Українців в Києві репрезентували і виступали від СКВОР заступник голови Люба Крупа і секретар Леся Храплива-Щур.

10. Голова Іроїда Винницька і секретар Леся Храплива-Щур були частими гістьми на засіданні Шкільної Ради КУК Торонто і активно старалися співпрацювати.

11. Заступник голови Люба Крупа як референт зовнішніх зв’язків СКВОР на ЗСА брала участь в конференціях і нарадах на виховні теми на терені ЗСА та під час особистих поїздок в Україну (гляди окремий звіт з діяльности заступника голови Люби Крупи).

12. При нагоді приватної поїздки до Европи, у вересні 1989 р., Голова зустрілася в Лондоні (Велика Британія) з д-р Л. Поврозник та відвідала приміщення української школи в Лондоні. В Австрії зустрілася з Іриною Котовською, учителькою української школи у Відні.

13. Голова Іроїда Винницька, побуваючи в Україні восени 1989р., 1990р., 1991р., і 1992 р. відвідала ряд шкіл як на Східній так і на Західній Україні, зустрічалася з учнями та вчителями. В грудні 1992 р. була на Першому З’їзді Педагогічних Працівників України в Києві.

ІV. Живий Зв’язок між українськими дітьми Франції і Канади

В липні 1989 р. 23 українських дітей з Франції провело три тижні в українських родинах в Торонто (Канада) та на курсах української мови і культури. В липні 1990 р. 19 українських дітей з Канади провело два тижні в ровесників у Франції. Організатором проєкту були СКВОР і Товариство Рідна Школа у Франції. (гляди “Відгукніться”, ч.2, 1989р. ст.15-16.)

V. Комісія Виховно-Научних Питань

Комісія працювала в такому складі:

 • Голова – д-р Роман Дражньовський
 • Член – проф. Віра Боднарук
 • Член – д-р Іванна Річардсон
 • Член – мґр. Надія Хойнацька

1. Комісія виготовила запитник для зібрання даних про те: як батьки і громада сприймають школу українознавства та як відносяться до виховно-освітніх питань? Зібрано відповіді на запитник з терену Чікаґо (ЗСА). (Гляди “Відгукніться”, ч.2.,1989 р., ст.12.)

2. Комісія влаштувала конференцію: Сучасна Україна і Молодь Діяспори. (Гляди повище: “Конференції”, точка ІІІ-5, і “Відгукніться”, ч.4, 1990-1, ст.8-9.)

VІ. Інститут Професійного Розвитку Вчителів СКВОР

Проаналізувавши потреби шкільництва в Україні на основі: особистих поїздок в Україну, участи в конференціях, відвідин шкіл, розмов і нарад з провідними освітянами України і Діяспори, та реально зваживши наші спроможности в Діяспорі; управа СКВОР прийшла до висновку, що найкраще Діяспора зможе причинитися до помочі освіті в Україні, несучи професійну допомогу педагогам України. І так весною 1992 р., створено Інститут Професійного Розвитку Вчителів СКВОР під проводом Надії Луців як директорки.

З рамени Інституту п’ять керівних педагогів зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя і Одеси перебули по два тижні в Торонто, ознайомлюючись з онтарійською системою освіти. В серпні сім вчителів з Канади провели інтенсивні курси для вчителів України в місті Львові. Участь в курсах взяло 127 вчителів з 13-ти областей України. (Гляди “Відгукніться”, ч.7, 1993, ст.32.)

Інститут Професійного Розвитку Вчителів СКВОР є запрошений провести подібні курси в літі 1994 р. в Одесі і у Львові; проведення курсів, одначе, узалежнюється від фінансування, яке СКВОР зможе одержати від фінансових установ.

VІІ. Співпраця з Іншими Організаціями.

1. Світова Федерація Українських Жіночих Організацій – СФУЖО.

Завдяки активній допомозі СФУЖО впроваджено в жіночих журналах Наше ЖиттяЖіночий СвітПромінь і Наша Дорога, кутки виховних порад СКВОР (докладніше гляди у звіті заступниці голови Люби Крупи).

2. Українські Працівники Літератури для Дітей і Молоді – УПЛДМ.

СКВОР активно співпрацює з УПЛДМ всі заклики у “Відгукніться” і піддержує такі акції як “Серце і Книжка”. Сторінка УПЛДМ появилася в таких числах “Відгукніться”: ч.2, 4, 5 і 6.

3. Союз Українок Америки – СУА.

Виховна референтура СУА, під проводом Ольги Третяк, зорганізувала унікальна виставку дитячої літератури – видань діаспори. Виставка, яка начислює понад 800 наголовків проходила під гаслом “Привіт, Україно, Тобі!”. Вона була експонована в Києві і у Львові восени 1992 р., а частинно буде зарепрезентована на 6-му СКВУ. СКВОР співпрацювала зі СУА у підготовці і переведенні виставки, а голова Іроїда Винницька брала участь у її відкритті у Києві і у Львові. (Гляди “Відгукніться”, ч.7, 1993, ст. 36-37.)

VІІІ. Проєкти Попередньої Управи СКВОР

1. Бібліоґрафія

Бібліоґрафію навчальних підручників і допоміжних матеріялів для шкіл українознавства, що її опрацював мґр. Віктор Педенко видано весною 1990 р. Бібліоґрафія начислює 22 сторінки.

Примірники Бібліоґрафії розіслано разом із “Відгукніться” ч.3, до всіх Шкільних Рад і на поодинокі адреси з проханням, розмножити і розповсюдити згідно з місцевими потребами за поданням автора і джерела.

2. Скарби Києва

Серію прозірок з поясненнями д-р Дарії Маркусь нажаль з фінансових причин не вдалося розмножити і розіслати краям. Ця збірка залишилася в розпорядимости бібліотеки матеріялів СКВОР і дальше чекає на мецената.

ІХ. Запляновані Але Незреалізовані Проєкти

1. Книга Української Родини

Нажаль не вдалося зорганізувати гурту авторів-співробітників щоб зібрати матеріял до книги української родини. В тій справі розіслано понад 20 листів до поодиноких осіб і до організацій, але більшість з них залишилися без відповіді. На конференціях, зустрічах, нарадах вчителів і батьків плян книги зустрічав дуже позитивний, навіть захоплюючий відгук, але до її реалізування охочих не знайшлося. Одначе, книгу української родини треба старатися в майбутньому таки опрацювати.

2. Виховний Ідеал Українця в Діяспорі

Не вдалося викликати дискусії на тему усучаснення Виховного Ідеалу Українця в Діяспорі. Ставимо цю тему на спільні наради СКВОР під час 6-го СКВУ з надією, що може це дасть поштових до застанови над так важливою, а заразом не легкою проблематикою.

Х. Фінанси

Працю СКВОР фінансовано:

 1. З бюджету СКВУ,
 2. Українськими установами: Світова Фундація СКВУ – фонд “Поміч Україні”, УПЛДМ, Шкільна Рада КУК- Торонто, Суспільна Служба – Монтреал.
 3. Особистими пожертвами поодиноких громадян.

Всім фундаторам-жертводавцям складаємо щиру подяку.

Фінансовий звіт СКВОР є частиною фінансового звіту СКВУ (гляди фінансовий звіт на 6-ий СКВУ).

ХІ. Подяка

Складаю щиру подяку всім, що допомагали мені дружніми порадами та творчими думами. Особливо дякую моїй заступниці Любі Крупі та душі і моторові СКВОР Лесі Храпливій-Щур за їх великий вклад праці, дружню співпрацю, вирозуміння та піддержку в хвилинах зневіри.

Залучник ч. 1: До звіту голови СКВОР

Матеріяли СКВОР-и, міщені в українській діаспорній пресі.

1989

 • «СКВОР- а при праці»
 • «Відвідини СКВОР -и у Чікаґо » (Олександра Мудра, Чікаґо)
 • Згадка про появу «Відгукніться» ч.1
 • «Українська мова – Основний засіб нашого національного самозбереження» (проф. Іван Головінський)
 • Заклик СКВОР-и до Батьків
 • Заклик на «Рік Української Мови»
 • «Познайомтеся – Українська громада в Литві»

1990

 • «СКВОР-а при праці» (проф. Е. Жарський, «Відгукніться» ч.3)
 • Звернення школи т-ва «Самопоміч», Ню Йорк (Допомогам дітям Чорнобиля)
 • «Пролісок» – українці Литви організуються
 • «Коли задзвонить шкільний дзвінок»
 • «Діяльність СКВОР-и»
 • «Заклик до молоді» (Допомога дітям Чорнобиля)
 • «Громадське віче в справі української мови в Ню Йорку» (Марія Нестерчук)
 • «Враження із педагогічних курсів на Українському Вільному Університеті»
 • «Що таке – Декада Української Мови?»
 • Радіокасетка «Українська Мова й Книжка»
 • «Декада Української Мови» (Пресове повідомлення)
 • «На бурхливому морі відродження» (Діяльність УПЛДМ)

1991

 • «За підвищення рівня нашого вчительства»
 • «Українській дитині – Українську книжку»
 • «Дарунок під ялинку батькам» (А. Горохович, Батьки і діти)
 • «Гіндин – назва села, що її варто пам’ятати»
 • «Свято першого дзвінка»
 • «Всеканадська учительська конференція у Вінніпегу»
 • «Це теж форма допомоги» (Про фундування книжок для дітей)
 • «Літо – літечко…та ще яке…»

1992-3

 • «Шкільний дзвінок – на сполох»
 • «Михайлик повернувся додому»
 • «Чи у вашому селі є читальня Просвіти
 • «Привіт Україно, тобі» (Виставка дитячої літератури діяспори)
 • «Проблеми Рідного шкільництва (Віра Зельвак, Чікаґо)
 • «Проблеми дошкільного виховання» (Надія Винницька, Монтреал)
 • «Школам Монтессорі у Києві» (Марія Сахрин, Торонто)
 • «Курси професійного розвитку вчителів у Львові»
 • «Так б’ється їх серце» (Інтерв’ю з В. Стрілько)
 • «Хто зі Стрия?»
 • «Хто з Тернополя?»
 • «Зробіть собі самі висновки» (Подяка за книжки, переслані в Україну)
 • «Голоси Східньої діяспори»
 • «За граничними стовпами» (Вороніжчина)
 • «Козацькому роду нема переводу» (Челябінськ)
 • «Відвернути колишнє лихо» (Кубань)
 • «Остання з покоління великих» (Ольга Дучинська, Сумний Христос»)
 • «В дорозі до пам’яті» (Родина Марії Дмитренко)
 • Обіжник про Однодоляровий Фонд ССУ
 • Обіжник про Виховну сесію СКВОР-и на 6-му СКВУ