Звіт з праці за серпень 2003р. – серпень 2008р.

Звіт Світової Координаційної Виховно – Освітньої Ради

(серпень 2003 р. – серпень 2008 р.)

Надія Луців Голова СКВОР

Склад управи:
Під час VІІІ Світового Конґресу Украіїнців 18 серпня 2003 р. Загальними Зборами СКВОР було вибрано управу в такому складі:

 • Голова: Надія Луців
 • Попередня Голова: Іроїда Винницька
 • Заступник Голови: Богдан Колос
 • Секретарі: Ліда Бортник і Дарія Соханівська
 • Пресовий референт і редактор “Відгукніться”: Леся Храплива- Щур
 • Члени -співробітники: Михайло Бреґін і Катерина Гороховська
 • Вільний член: Мірка Вербови-Онух
 • Представники країв:
  Тарас Чернега (Казахстан)
  Ганна Матвеєва (Грузія)
  Валерій Семененко (Росiя)
  Василь Дацишен (Югославія)
  Олена Проць (Сербія-Чорногорія)
  Тетяна Марченко (Португалія)

І. “ВІДГУКНІТЬСЯ”- листок зв’язку СКВОР

журнал “ВІДГУКНІТЬСЯ”

Для підтримання внутрішнього зв’язку та стимулювання діялогу і співпраці з українськими освітянами СКВОРада видає журнал “ВІДГУКНІТЬСЯ”. Завданням “ВІДГУКНІТЬСЯ” є координувати-пов’язувати виховну дію шкіл і крайових надбудов, щоб всі взаємно користалися матеріялами і педагогічним досвідом. За звітовий час з’явилися 18, 19 і 20 числа журналу, готується передконґресове 21 число.

№18 “ВІДГУКНІТЬСЯ (79 сторінок). Крім інформації про діяльність СКВОР, у ньому подаються дані про шкільництво в Бельгії, Казахстані та у Прняворі (Боснія й Герцеґовина), а також про педагогічні ініціятиви Світової Спілки Професійних Учителів, товариства ім. Григорія Ващенка та Австралійську ініціятиву.

№19 “ВІДГУКНІТЬСЯ (57 сторінок). У цьому числі багато уваги приділяється українському шкільництву у таких країнах світу: Велика Британія, Боснія-Герцеґовина, Греція, Молдова, Чехія, Бразилія, Арґентина, Росія (Сургут, Камчатка і Москва) і Казахстан. Започатковано нову рубрику інформації: В допомогу вчителям – ІНТЕРНЕТ, де подано веб-сторінки, на яких знаходяться навчальні матеріяли для вчителів. Це видання має копії поштових марок на українську тематику, які видані в Україні та діяспорі. Стаття філятеліста Всеволода Соколика заохочує школярів зацікавитися збиранням поштових марок як позаклясовим заняттям.

№20 “ВІДГУКНІТЬСЯ присвячене 150-літтю з дня народження Івана Франка. У журналі також поміщено три статті про освіту в діяспорі, які були виголошені у Львові в березні 2006 р. на конференції, що проходила під гаслом: Діаспора як чинник утвердження держави України. Це число журналу повністю поміщене на веб-сторінці СКВОР. Після бюлетеня СКУ – це друга найбільше читанa сторінка СКУ.

Письмениця-педагог Леся Храплива-Щур уже від 1989 р., є головним редактором “ВІДГУКНІТЬСЯ” і завдяки її невтомній добровільній праці з’явилося вже 20 чисел журналу. Технічну допомогу надавали: Орест ЩурВіктор Павленко та Леся Шубеляк. Завдяки канцелярії СКУ вийшло два останніх номери журналу. Понад 500 примірників кожного із журналів розіслано у всі країни, що належать до СКУ, на поодинокі адреси, а також в Україну. Постійно надходять заохочуючі відгуки на журнал від Казахстану до Австралії.

В кожному числі “ВІДГУКНІТЬСЯ” є наступне звернення : Світова Виховно-Освітня Рада не має ніяких застережень проти вживживання матеріялів, надрукованих у “ВІДГУКНІТЬСЯ”, в усіх інших українських виданнях. Навпаки, заохочуємо їх поширювати якнайдальше та доводити до відома нашого вчителів та громад. Згідно із цим зверненням багато із друкованого матеріялу попадало на сторінки українських часописів як у діяспорі, так і в Україні.

ІІ. На допомогу вчителям – ІНТЕРНЕТ

Школи в Аргентині

СКВОР започаткувала у “ВІДГУКНІТЬСЯ” нову сторінку: “Використання комп’ютера в навчанні”

Думаю, що сьогодні вже не треба нікого переконувати в успішності використання комп’ютера під час навчання. Діти дуже радо використовують комп’ютери не тільки для розваги, але як джерело всякої інформації та засіб навчання. На жаль, ще не маємо великого вибору програм, які були б спеціяльно створені для використання в клясі під час навчання української мови. Однак є деякі веб-сторінки, які можна використовувати у класі з дітьми. Пропоную всім нам обмінюватися інформацією про такі матеріяли на сторінках „Відгукніться”. Ось кілька з таких веб-сторінок, які я мала змогу успішно використовувати у своїй роботі.

ЗАВВАГА: Сторінка більше не існує
Тут знайдете 11 лекцій української мови для початківців – англомовних студентів старших кляс. Це лекцій з граматики, але в доступній, інтерактивній формі. Всі вони досить просто подані англійською мовою. Мають звукову частину, яка дозволяє вивчати правильну вимову звуків і слів та правильно ставити наголоси. Я просила учнів вивчити одну лекцію на тиждень. До кожної лекції я підготувала письмові вправи – на повторення й закріплення вивченого матеріялу. Мушу сказати, що учні підходили до навчання з великим ентузіязмом, радо виконували всі вправи і дуже часто повторювали виконання всіх вправ на своїх комп’ютерах удома.

Ukrainian Power
На цій веб-сторінці ви можете купити цікаві розважальні та навчальні матеріяли для своїх дітей і учнів: відеофільми, звукові касети, комп`ютерні ігри. Для відвідувачів є доступними (безкоштовно) чотири інтерактивні мовні гри для малих дітей, що їх оплатили різні українські установи та організації. Раджу використовувати ці ігри для роботи з маленькими дітьми. Там можна вивчати абетку, назви тварин, посуд та кольори. Я пробувала вживати їх у клясі. Майже всім дітям треба було допомогти відкрити цю сторінку і показати, як саме грати. Тому я запросила старших учнів, і кожний першоклясник мав консультанта, який допомагав відкрити сторінку, включити гру, тощо. Діти гарно забавлялися, а старші учні відчували радість, що допомагали малятам.

Нова мова – Проект розвитку української мови
Дуже цікава сторінка, яку можна рекомендувати для роботи зі старшими учнями, які вже знають мову. Я також дуже успішно вживала цю сторінку на сходинах учителів української мови. Ми висвітлювали різні завдання проєктором на великий екран, обговорювали помилки, а тоді провіряли себе. Всім сподобалися завдання типу „Знайди помилку”, „Перевірка українськости” та інші. Думаю, що можна вживати цю сторінку в клясі з учнями в такий же спосіб: поділити учнів на невеликі групи (по три особи) і в кожній з них перевірити всі речення, відшукуючи та обговорюючи помилки. У великій мірі допомагає те, що кожна помилка дуже добре прокоментована та подано багато зразків на вживання згаданих слів чи висловів.

Окрім того, на цій сторінці ви знайдете багато цікавих статей та фактів про мову, мовні новини та багато іншого.
Мірка Вербови-Онух, член управи СКВОР

Додаткові веб-сторінки:

Школа Святої Софії

За останніх 10 років розіслано до всіх Крайових Центральних Репрезетацій СКУ навчальні матеріяли на наступні теми:

 • Голодомор Украіни – до методичних матеріялів долучено документальний фільм ’’Жнива Розпачу’’, якии отримано від Українсько-Канадського Дослідчо-Документаційного Центру в Торонто. Матеріяли підготувала вчителька історії Валентина Курилів.
 • Голодомор очима дитини – Народовбивство Украіни 1932-33 рр. автор Галя Дмитришин.
 • Украінська мова – допоміжні матеріяли для навчання украінської мови в сьомій клясі. Висилка включала: підручник навчання мови та зразки лекцій на такі теми: антоніми й іменники, опрацьовані вчительками мови: Олександрою КоваликУляною Смеречинською та Ольгою Зеленою.
 • Чорнобиль – для відзначення Чорнобильської трагедії навчальні матеріяли підготувила директорка школи Дарія Соханівська.
 • Українці в світі – опрацювала Оксана Закидальська
 • Мій рід – моє коріння – опрацювала Іроїда Винницька.
 • Шкільна Бібліотека – опрацювала др. Христина Сохоцька
 • Блаженнійший Патріярх Йосиф Сліпий– з нагоди проголошення відзначення 110-ої річниці народження Патріярха розіслано методичний посібник для шкіл: ”Патріярх Йосиф Сліпий Ісповідник Віри”, виготовлений комісією справ катехізації УГКЦ у Львові.

Всі навчальні матеріяли розіслано до Крайових Надбудов СКУ з проханням передати школам. Також вислано звернення до вчителів у діяспорі присилати свої навчальні матеріяли для розповсюдження.

ІV. Інститут Професійного Розвитку Вчителів

П’ятнадцять років державности

Навесні 1992 р. створено Інститут Професійного Розвитку Вчителів СКВОР з метою нести професійну допомогу освітянам України у формі щорічних літніх учительських курсів. Завданням курсів є передати освітянам України знання і вміння країн Заходу і передати літературу – писані джерела. Літні курси проводилися при співпраці з місцевими освітянськими інституціями та при постіійно зростаючому числі спів-викладачів в Україні.

Літні курси 2003 року
Літні учительські курси відбулися 4-15 серпня 2003 р. у Чернівцях. Курси успішно закінчило 140 вчителів із міста Чернівці та Чернівецької області. Цього року до програми попередніх років додано серію семінарів “Голодомор 1932/33 – очима дитини”, які проводила вчителька з Торонто, Галина Дмитришин.

Літні курси 2004 року
Літні учительські курси відбулися 2-13 серпня 2004 р. у Василькові, Київської області. Курси успішно закінчило 104 вчителів. Вчителі всіх шкіл міста Василькова разом з директорами і шкільними командами взяли участь в курсах. До них долучилися вчителі з міст Бердичева і Броварів. На курсах була присутня заступник міського голови – начальник відділу освіти Ольга Клименко.

Літні курси 2005 року
Учительські курси відбулися у Харкові 8-19 серпня 2005 р. Учасниками Курсів були учительські команди поодиноких шкіл Харкова на чолі з директорами шкіл. Курси успішно закінчило 164 вчителі. Цього року до регулярної програми додано новий курс: методика навчання англійської мови. З кожним роком до ведення курсів щораз більше включаються до педагогів з Канади ті викладачі з України, які отримали підготовку на попередніх курсах Інституту. Під час перебування в Харкові Інститут Професійного Розвитку Вчителів, Асоціація “Школа без сліз” та Київський район харківського управління освіти підписали угоду про дальшу співпрацю. Голова СКВОР Надія Луців та заступник Богдан Колос зустрілися з директором Інституту удосконалення вчителів та головою Харківського відділу районної освіти. Вже 14 років Інститут співпрацює з управліннями і відділами освіти України в таких областях як: Чернівецька, Київська, Львівська, Одеська, Хмельницька, Волинська, Тернопільська, а також і з автономною республикою Крим.

Літні курси 2006 року
Учительські “майстер кляси” відбулися 14,15,16, серпня 2006 р. у Львові. З рамени СКВОР курси провадили Мірка Вербови-Онух і Богдан Колос разом з львівськими спів-викладачами. Учасники курсів були з Харкова і зі Львова всіх разом – 58 курсантів.

Викладачами з Канади були: Мірка Вербови-ОнухОксана Винницька-ЮсиповичГалина ДмитришинВалентина КурилівБогдан КолосЛіда Любинська та Марійка Стадник. Координатором курсів була Надія Луців. Всі викладачі з Канади працювали безкоштовно на громадських засадах.

V. Зв’язок зі школами Східної діяспори

а) Катерина Гороховська (завідуюча Франківського шкільного району м.Львова) співробітник управи СКВОР вислала привітання та посилки з книжками з нагоди свята св.Миколая до шкіл в Грузії, Казахстані і Томську (Росія). Нав’язано переписку учнів шкіл Франківського району з учнями шкіл Східної Діяспори.

б) Комітет збирання Фондів на першу українську школу ім. М.Грушевського в Грузії, під патронатом п.Володимира Кудрика, почесного консула Грузії в Канаді, зібрав $4,600АМ . Ці кошти витрачаються на закріплення і становлення української школи та українства в Тібілісі, а саме: на перебудову кляс, оренду мікроавтобусів, допомогу малозабезпеченим учням та забезпечення опалення школи. Також зібрано і передано книжки і підручники.

в) Вислано листи / електронну пошту до всіх делегатів-учасників Сесії СКВОР на 8-му Конґресі СКУ з подякою за участь і нагоду запізнатися з працею та потребами шкільництва в їхніх країнах. Отримано позитивний відгук на питання: як школи використали навчальні матеріяли, які дістали на Сесії СКВОР.

г) Головне управління освіти Львівської облдержадміністрації з ініціативи начальника Михайла Бреґіна (співробітник управи СКВОР) здійснило ц.р. такі заходи щодо співпраці зі Східною діяспорою: * Літний табір в околиці Сокаля від 14 до 27 серпня для 50 дітей з Перемишля, Румунії , Прибалтики, Казахстану, Росії (Сургут) * Злет шкіл ім.Маркіяна Шашкевича з Перемишля і України відбувся в травні в Золочеві, у якому брало участь близько 200 учнів. * Злет шкіл ім. Тараса Шевченка з Румунії, Росії, Польщі йУкраїни відбувся в травні у Львові, до 200 учнів брало участь.

ґ) Голова СКВОР Н.Луців та заступник Б.Колос взяли участь у дводенних нарадах Ради директорів СКУ (2005 р.) в Харкові, де мали нагоду краще запізнатися з делегатами східної діяспори. Всім делегатам роздано “ВІДГУКНІТЬСЯ” та навчальні матеріяли др.Христини Сохоцької “Шкільна бібліотека”.

д) У травні 2006 р. директор Ганна Матвєєва та заступник директора Катерина Цулая з цілоденної державної української школи ім. М.Грушевського в Тібілісі, Грузія, відбули двотижневе стажування в Торонто. Під час стажування вони запізналися як із системою освіти в цілоденних державних школах Онтаріо, так і в українських суботніх школах зустрілися з українськими учителями в Шкільній Раді Торонто, відвідали такі українські громадські організації як Інститут св.Володимира, Український Дослідчо- Документаційний Центр, кредитові спілки та інші.

е) До Наталі Шайтош, члена управи ЕКУ в Будапешті, відповідальної за освіту, вислано електронного листа, вітаючи її до кола освітян СКВОР та з проханням про співпрацю. У наших зустрічах з новою українською діяспорою в Европі (Італії, Портуґалії, Еспанії та інших країнах) виникло бажання і потреба обговорити стан шкільництва в їхніх країнах. Запропоновано одно/дводенну зустріч у Европі, на якій представники шкільництва мали б нагоду представити стан шкільництва: успіхи, недоліки, потреби і т.п. на їхньому терені. Тоді спільно можна буде скласти плян праці. СКВОР звернулася до ЕКУ з метою реалізації цього задуму. СКВОР готова зі свого бюджету виділити фінансову допомогу.

Чекаємо на відповідь.

VI. Школи українознавства у світі – Статистичні дані

Школи українознавства у світі

Звертаємося з проханням до всіх Українських Крайових Центральних Репрезентацій подати дані про шкільництво у Вашій країні.

АНКЕТА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

АНКЕТА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

VII. Співпраця з освітянами міста Львова

Львівські члени Інституту продовжують працю над подальшим розвитком іноваційної діяльности в освіті Львова. Вони продовжують обмін досвідом з колегами Львівської області та іншими осередками України а зокрема з Харковом. Для цього організoвують курси, семінари, обмін учителів і адміністраторів та обмін навчальними матеріялами. У місті Львові є п’ять шкіл, що працюють за новими навчальними методами. Ці школи служать моделлю не тільки для освітян Львова, але і для інших міст і областей, представники яких їх постійно відвідують.

VIII. Різне

ЛИЦЕМ ДО ДИТИНИ

Нове видання’’ЛИЦЕМ ДО ДИТИНИ’’ Особистісно-орієнтоване навчання в початковій школі. Книжка-посібник для учителів початкових кляс в авторській редакції др.Оксани Винницької. Видавництво Львів: Літопис, 2005р.- 272 с. Ця книжка – результат десятилітньої довготривалої співпраці учителів України й української діяспори Канади (Інституту Професійного Розвитку Вчителів СКВОР). В залученні два відгуки про цей посібник.

Зустріч з Міністром Освіти В. Кременем
Голова СКВОР Надія Луців, заступник голови Богдан Колос та начальник освіти Львівської області Михайло Брегін, 13-го серпня 2004 р. відбули зустріч з Міністром Освіти та обговорили довголітню співпрацю Інституту з освітянами України. Звернено особливу увагу на те, що вже відпрацьовано і що треба зробити в майбутньому. Міністр схвалив співпрацю освітян України з Інститутом та підкреслив потребу реформи освіти в Україні. Також поінформовано Міністра про співпрацю СКВОР з М.Бреґіним у наданні допомоги школам Східної діяспори.

Медалі
Три члени Інституту Професійного Розвитку Вчителів СКВОР з Торонтo Богдан КолосМірка Вербови-Онух і Валентина Курилів та три члени Інституту зі Львова Катерина ГороховськаАня Байовська і Надія Оксенчук, нагороджені медаллю Відмінника Освіти України за довголітню добровільну працю в розвитку освіти України. Всього п’ять членів Інституту з Канади і троє з України отримали це найвище освітянське відзначення.

ІХ 75-та річниця відзначення Голодомору України 1932-1933
Надія Луців, голова СКВОР та Іроїда Винницька входять в склад Міжнародного Комітету Голодомору для відзначення 75- ої річниці Голодомору-Ґеноциду України 1932-33 років. Вони активно збирають матеріяли для шкіл і молодечих організацій на ту тему. Вийшло звернення до всіх, хто має будь-які шкільні навчальні матеріяли на тему Голодомору, надіслати їх до канцелярії СКУ для СКВОР для розповсюдження серед освітян діяспори і України.Виготовлено заклик до всіх освітян, гідно відзначити цю трагедію нашого народу. (Заклик в залученні).

Зібрано і поміщено на веб-сторінці СКУ наступні матеріяли:

Голодомор в Україні 1932-1933 рр.

 • Заклик СКВОР про Голодомор

Наукові статті:

 • Р.Сербин “Анти-геноцидна Конвенція ООН і український Голодомор
 • R.Serbyn The Ukrainian Famine of 1932-1933 as Genocide…

Вірші:

 • Л.Храплива-Щур “Псалом померлих від голоду 1933 року

Навчальні матеріали:

 • Орієнтовний план уроку про Голодомор: Україна пам’ятає!- Голодомор 1932-1933 рр.
 • Матеріали про Голодомор англійською мовою: Teacher package on the Holodomor; Teaching about the Holodomor (Оксана Винницька)
 • Урок малювання: “Голодомор – народовбивство очима дитини” (Галя Дмитришин)
 • Навчальні матеріали про Голодомор українською мовою: Методичні розробки уроків про Голодомор на матеріалі спогадів (Євгенія Петрова) – Стаття-передмоваУрок перший, другий (фото до другого уроку), урок третій; П’єса про Голодомор для дітей (журнал «Юнак» #3, 2003 рік)

Розповідь свідків про Голодомор:

 • Безкровна війна (Розповіді про голод 1933 року)
 • Павло Макогон (укр.) (Питання до розповіді)
 • Павло Макогон (англ.)

Відео про Голодомор 1932-1933 рр.:

X. Управа СКВОР діяла згідно з резолюціями Виховної сесії СКВОР, які були прийняті на 8-ому Світовому Конґресі СКУ, і всі їх виконала.
Надія Луців
Голова СКВОР