Звіт з праці за серпень 2005р. – лютий 2006р.

Звіт Світової Координційної Виховно-освітньої Ради

(серпень 2005 р – лютий 2006 р.)

Надія Луців
Голова СКВОР

1. “ВІДГУКНІТЬСЯ ” – листок зв’язку СКВОР

За звітний період члени СКВОР підготували 20-те число “ВІДГУКНІТЬСЯ ” під редакцією Лесі Храпливої-Щур. В цьому числі багато уваги приділяється українському шкільництву в світі: у Великій Британії, Боснії-Герцеґовині, Греції, Молдові, Чехії, Бразилії і Арґентині, Сургуті, Камчатці, Казахстані та Москві. Започатковано нову рубрику інформації: Інтернет – новий помічник учителя, де подано веб-сторінки, на яких знаходяться навчальні матеріяли для вчителів. Це видання, яке має 57 сторінок, ілюстроване поштовими марками, виданими в Україні і в діяспорі. Стаття філятеліста Всеволода Соколика заохочує школярів цікавитися збиранням поштових марок. 20-те число “ВІДГУКНІТЬСЯ ” розіслано на 600 адрес в діяспорі та Україні, а також повністю поміщене на веб-сторінці СКУ-СКВОР.

2. Інститут Професійного Розвитку Вчителів

Допис про літні курси

Літні курси 2005 року

Учительські курси відбулися в місті Харкові від 8 по 19 серпня 2005 р. Учасниками Курсів були учительські команди поодиноких шкіл м. Харкова на чолі з директорами шкіл. Курси успішно закінчило 164 вчителі. Цього року до регулярної програми додано новий курс: методика навчання англійської мови. З кожним роком до ведення курсів щораз більше включається педагогів з Канади, викладачів з України та вчителів, які отримали підготовку на попередніх курсах Інституту.

Додається ширший допис про літні курси, який був поміщений в Бюлетені СКУ №2(5) за 2005/2006рр. ( Завантажити можна тут )

Під час перебування в Харкові, Інститут Професійного Розвитку Вчителів, Асоціація “Школа без сліз” та Київський район харківського управління освіти підписали угоду про пoдальшу співпрацю. Голова СКВОР Н. Луців та заступник СКВОР Б. Колос зустрілися з директором Інституту удосконалення вчителів та головою Харківського відділу районної освіти. Вже 14 років Інститут співпрацює з управліннями й відділами освіти України в таких областях як: Чернівецька, Київська, Львівська, Одеська, Хмельницька, Волинська, Тернопільська, а також і з автономною республикою Крим.

3. Зв’язок зі школами Східної діяспори

а) Голова СКВОР Надія Луців та заступник Богдан Колос брали участь у дводенних нарадах Ради директорів СКУ в Харкові, де мали нагоду краще познайомитися з делегатами східної діяспори. Всім делегатам роздано “ВІДГУКНІТЬСЯ ” та навчальні матеріяли др. Христини Сохоцької “Шкільна бібліотека”.

б) У травні 2006 р. директор цілоденної державної української школи ім. М.Грушевського в Тібілісі, Грузія, Ганна Матвєєва та заступник директора Катерина Цулая мали двотижневе стажування у Торонто. Під час стажування вони познайомилися із системою освіти в цілоденних державних школах Онтаріо та в українських суботніх школах; зустрілися з українськими учителями в Шкільній Раді Торонто; відвідали такі українські громадські організації: Інститут Володимира, Український Дослідчо-Документаційний Центр, кредитові спілки і т.п.

4. Нове видання “ЛИЦЕМ ДО ДИТИНИ”

Особистісно-орієнтоване навчання в початковій школі.

Книжка-посібник для учителів початкових кляс в авторській редакції др. Оксани Винницької. Видавництво Львів: Літопис, 2005 р. – 272 с. Ця книжка – результат десятилітньої довготривалої співпраці учителів України й української діяспори Канади (Інституту Професійного Розвитку Вчителів СКВОР). (В залученні два відгуки про цей посібник)

5. Інтернетна сторінка СКУ-СКВОР

a) На новоствореній інтернетній сторінці подано дані про СКВОР, склад управи СКВОР, звіт Голови, 20-те число “ВІДГУКНІТЬСЯ ”, інформація про українське шкільництво у світі, навчальні матеріяли “Мій рід – моє коріння” – автор Іроїда Винницька, “Шкільна бібліотека” – автор др. Христина Сохоцька та анкета статистичних даних для шкіл, яку треба заповнити і надіслати до канцелярії СКУ.

б) В допомогу вчителям – Інтернет Подаємо список цікавих веб-сторінок для вчителів (відкриються у новому вікні):

ДОДАТОК – Літний інститут у Харкові

СКВОР. Літній інститут у Харкові

Одним із основних напрямків роботи Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради є сприяти підвищенню професійного рівня учителів української мови та укрїнознавчих студій, у тому числі й за рахунок обміну досвідом. У зв’язку з цим, відповідно до перспективного плану роботи СКВОР, Інститут професійного розвитку вчителів м.Торонто (Канада) вже 14 років співпрацює з управліннями і відділами освіти України, з регіональними інститутами післядипломної освіти та Львівською міською громадською асоціацією «Школа без сліз» і Львівським інститутом післядипломної освіти зокрема.

Протягом останніх років на добровольчих засадах уже було проведено перепідготовки учителів Чернівецької, Київської (м. Васильків), Львівської (м. Львів), Одеської, Хмельницької, Волинської, Тернопільської областей, Автономної республіки Крим, а також учителів Польщі, Білорусії, Румунії та Боснії.

Учительські курси 2005 року – курси особистісно орієнтованої освіти «Лицем до дитини» – проходили в м.Харкові з 8 до 19 серпня за участю 164 вчителів.

Організаторами роботи Літнього інституту були: Інститут професійного розвитку вчителів м.Торонто – Н.Луців, Почесний консул Канади в західних областях України п.О.Винницька, Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації – П.Хобзей, Львівський обласний інститут післядипломної педагогічгої освіти – М.Барна, Асоціація педпрацівників м.Львова «Школа без сліз» – К.Гороховська та партнери-освітяни з м.Харкова.

Цьогорічні курси були присвячені питанню формування якісно нової освіти, зорієнтованої в першу чергу на досягнення дитиною успіхів та питанню нових можливостей навчання, що, в свою чергу, може призвести до змін у житті держави та суспільства. У зв’язку з цим особлива увага зверталась на методику формування в дітей відчуття постійного, навіть незначного, успіху та бажання вчитися, вміння критично мислити й толерантно ставитись до оточуючих. Робота курсів була також спрямована на знайомство учителів з новими методиками та прийомами навчання (напр., співпраця з учнями) та удосконалення вміння володіти активними методами та прийомами навчання (за Г.Ващенком).

Крім питання методики навчання, на курсах йшлося і про демократичні засади керівництва педколективом, уміння працювати в період змін, про необхідність сприяння розвитку освіти, а не її функціонування, про важливість самоосвіти та постійного самовдосконалення особистости та про важливість розбудови школи як організації, в центрі уваги якої стоїть Дитини і Людина.

Упрдовж роботи курсів учителі виявили високу активність. Вони готували до презентації проекти, а не курсові роботи. Усі учасники дістали за темою курсів методичні посібники, підготовлені авторами курсів та викладачами з України: «Курс керівників-провідників в освіті», «Індивідуалізація та інтеграція навчання в початковій школі», «Школа без сліз» (Навчання мови в початкових класах), «Навчання природознавства в початкових класах», «Сприяння індивідуальному розвитку дітей в дошкільних закладах», «Методика викладання історії», «Методика викладання мови і літератури», «Методика викладання англійської мови».

Сподіваємося, що проведені влітку 2005 року курси для вчителів сприятимуть піднесенню національної освіти в Україні; зокрема, завдяки поширенню отриманого досвіду, прсприяють активізації навчання та, можливо, допоможуть у відкритті нових інноваційних шкіл та в створенні громадських об’єднань та організацій в Україні.