Звіт з праці Заступника голови та референта зовнішніх зв’язків Світової Виховно-Освітньої Ради за 1988 -1993рр.

Звіт з діяльности Заступника голови та Референта зовнішніх зв’язків СКВОР

за час від листопада 1988 до листопада 1993 року

Любомира Крупа – Заступник голови СКВОР

В засяг праці діловода входили такі аспекти:

  • 1.Репрезентація СКВОР-и
  • 2.Участь у виховно-освітніх конференціях, тощо
  • 3.Зв’язок з виховно-освітніми організаціями та освітянами в діяспорі та поза нею
  • 4.Виконування заплянованих управою СКВОР-и проєктів та завдань
  • 5.Співпраця з членами управи, листування, участь у засіданнях
  • 6.Інша діяльність

Репрезентація СКВОР-и та участь у виховно-освітніх конференціях

Участь в Конференції Професійних Українських Вчителів – 1989 і 1991 р.

Конференція КВОР-и ЗСА присвячена виховним питанням – Ню Йорк, жовтень, 1990 р.

Всеукраїнська Вчительська Конференція Шкіл Українознавства Шкільної Ради ЗСА, Філядельфія, червень,1991 р. (Участь в програмі «Методика навчання літератури у вищих клясах шкіл українознавства»)

Наради в справі справлювання підручників американських середніх шкіл (історія), Ню Йорк, жовтень, 1991 р.

Виховна Конференція СУА, Нюарк, березень, 1992 р. (Доповідь «Батьки і рідна мова»)

Всеукраїнський Форум у Києві, серпень, 1992 р. Участь в сесії молоді, на якій інформували про працю СКВУ, шкільництво в діяспорі та організації молоді. Нав’язала контакт з вчителями України і Латвії, який піддержую листовно та висилкою книжок особисто та за проханням Шкільної Ради ЗСА.

Чортків, серпень, 1992 р. Під час з’їзду бувших учнів Чортківської Ґімназії, для зібраних батьків та студентів я передала привіт від СКВОР-и. Там же на запрошення місцевого Союзу Українок брала участь в їхньому зібранні, присвяченім проблемам виховання молоді у відродженій Україні.

Зібрання, організоване Товариством РУХ-у Північного Ню Джерзі. (Участь в панелі про Всеукраїнський Форум. Тема : «Сесія молоді та справи освіти»)

16-й Конґрес УККА, Ню Йорк, жовтень, 1992 р. Репрезентувала СКВОР та брала участь в панелі на тему сучасних проблем виховання нашої молоді та справ українознавчого шкільництва. Виготовила і представила на форумі Конґресу рекомендації про спів відповідальність громадськости в справах українознавчого шкільництва, які прийнято одноголосно.

Зв’язок з виховно-освітніми організаціями та освітянами

Львів, серпень, 1992 р. Перевела інтерв’ю з директором авторської школи Марії Чумарної до жіночої преси та вистарала до цієї школи допомогу від приватних осіб, від Пластового Плем’я «Перші Стежі», та від ЗУДАКУ.

Нав’язала контакт з учительками української мови і літератури з Харкова через вчительку Зою Касьяненко, яка гуртує їх для виміни думок та підручників (висланих мною та ШР ЗСА). Для Зої Касьяненко вистарала від СУА стипендію на семінар УВУ в Мюнхені, 1992р.

Приватно та через Мандрівний Табір «Стежки Культури» передала до Польщі, Югославії та в Україну 28 примірників Хрестоматії 1000- ліття Хрещення України, видання СКВОР-и.

Виконування заплянованих управою СКВОР-и проєктів та завдань

«Куток порад»: За домовленням між управою СКВОР-и і СФУЖО в травні 1998 р. про спільну акцію в жіночих журналах дописів на виховні теми «Куток порад» під логом СКВОР-и за моєю відповідальністю. В звітному часі я вислала 21 дописів до «Кутка порад», які друкувалися в таких журналах: Жіночий СвітПроміньНаша ДорогаУкраїна в Світі (Канада), Наше Життя (ЗСА).

Як член комітету проекту виховної референтури СУА- виставки в Україні дитячої літератури діяспори, допомагала в її підготовці.

Занималась підготовкою звукової стрічки для радіопрограм про важливість навчання дітей української мови.

Запляновані проекті навчального засобу «Складанки» для шкіл і молодечих організацій, моїм обов’язком була технічна організація, графічне оформлення, тощо. Плян виготовлений, але на жаль, не закінчений.

Співпраця з членами управи, листування, участь у засіданнях

Співпраці з членами управи не можу уявити собі більше гармонійної і дружньої, за що дякую Лесі та Іроїді. Жалко мені тільки, що не зробила більше і не допомагала більше перевантаженим голові й секретареві СКВОР-и.