СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

icon

Культурний центр України в Москві

#UWC news
June 11,2010 155
photo


Культурний центр України в Москві – унікальна і поки що єдина державна установа, яка пропагує за кордоном українську мову, культуру, духовність, соборність, ментальність.


Культурний центр свого часу починався з магазину «Українська книга», що був розташований на Старому Арбаті з 1940 року. Проте на початoк 2001 року в ньому працював лише книжковий закуток. Спочатку ми збільшили приміщення книгарні, а в серпні 2005 року своїми силами відкрили в новому великому приміщенні повномасштабний магазин «Українська книга», який є гордістю Культурного центру.


За п’ять років у Культурному центрі було презентовано понад 70 українських видань, які представляють широкий спектр книговидавничої діяльності в Україні. Всі презентації відбуваються за участю авторів чи представників авторських колективів. Основні масштабні проекти, здійснювані Центром, такі як «Тарас Шевченко» і «Михайло Грушевський», передбачають презентації знакових книг. Скажімо, в рамках проекту «Тарас Шевченко» у нас раніше, ніж в Україні, були представлені громадськості перші томи академічного видання творів Шевченка (за участю заступника Голови редакційної колегії Сергія Гальченка). В Центрі відбулася презентація монографій Юрія Барабаша: «Коли забуду тебе, Єрусалиме…» (вид. «Акта», Харків, 2003 р.) і «Тарас Шевченко: імператив України. Історіо- й націософська парадигма» (Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2004). Пройшла також презентація інтернет-порталу «Тарас Шевченко», створеного за підтримки ТОВ «Кобзар» (Україна).


Здійснюючи проект «Михайло Грушевський», ми представили в Центрі його «Историю украинского народа», видану в Москві в 2002 році, та роман Юрія Хорунжого «Вірую» про життя і діяльність великого українця.


У Центрі була підготовлена і звідси пішла в світ монографія «Михайло Грушевський: „Я оснувався в Москві, Арбат, 55”». В ній опубліковані листи Грушевського до Горького. Презентація цих архівних документів відбулася за участю провідних науковців Інституту світової літератури ім. О.М. Горького Російської академії наук і працівників Архіву О.М. Горького.


Крім того, ми привертаємо увагу до книг російських авторів на українські теми. Як приклад можна назвати працю завідувачки відділом Інституту слов’янознавства РАН Людмили Софронової «Три мира Григория Сковороды», книгу доктора історичних наук цього інституту Ірини Мухіної «Украинский вопрос в России (конец XIX – начало XX века)», монографію Тамари Гузенкової «Политические партии и лидеры в Верховной Раде Украины (1998 – 2000 гг.)».


Основна частина української книжкової продукції представляється в рамках великого проекту «Презентація», який має чітку структуру й національно-патріотичну спрямованість. Впродовж кількох років ми знайомимо московських читачів з багатотомним виданням Інституту історії України НАН України «Україна крізь віки», удостоєного Державної премії України. Чільне місце займають фундаментальні наукові монографії: «Україна і Росія в історичній ретроспективі. Нариси в трьох томах» (під редакцією академіка В.А. Смолія); «Голод 1932 – 1933 років в Україні: причини та наслідки» (відповідальний редактор В.М. Литвин). Акцентується увага на конкретних виданнях, які мають загальнонаціональну вартість, одним з яких є, наприклад, «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (вид. «Перун», 2003 р.). Були представлені книги Олега Гусєва «Преображення на Помаранчевому майдані» (К., 2004) та «Імперативний майдан» (К., 2005).


Окремий важливий сегмент проекту «Презентація» – праці, видані українськими діаспорними організаціями Росії і земляцтвами Москви. Останнім часом у Центрі йшла розмова про книгу голови Карельської республіканської громадської організації «Товариство української культури „Калина”» Лариси Скрипникової «Убієнним синам України. Сандармох» і колективну збірку «Херсонщина нас єднає».


У Центрі були представлені: збірка поетичних перекладів сучасних українських поетів «Мы умрем не в Париже», твори Володимира Яворівського, Василя Скуратівського, Івана Шишова, Степана Гавриша, Ярослава Ваграменка, Миколи Жигла, Марії Галіної та інших авторів.


Як правило, презентація кожної книги має свої особливості. Скажімо, представлення фундаментальної праці «Нариси з історії дипломатії України» з участю керівника авторського колективу Станіслава Кульчицького ми приурочили 10-ій річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Росією. Презентація альбому-каталогу «Декоративне мистецтво України кінця XX століття. 200 імен» Зої Чегусової пройшла в контексті чарівної виставки гобеленів Людмили Жоголь. До речі, фундаментальна праця Чегусової, як і згадана вже монографія Барабаша, презентовані в Центрі задовго до того, як їх автори стали лауреатами Національної премії імені Тараса Шевченка.


Ми пропонуємо бібліотекам співпрацю в рамках проекту «Презентація».


У Центрі ведеться серйозна робота по презентації різних видавництв. Найпершим було Державне спеціалізоване видавництво «Мистецтво», яке представила його директор Ніна Прибєга. У нас побували з книгами видавництва «Веселка» його директор Ярема Гоян і головний художник Микола Пшінка, а також заступники директора видавництва «Либідь» Марія Кургак і головний редактор Валентина Куценко. Запорізьке видавництво навчальної літератури «Прем’єр» подарувало Об’єднанню українців Росії підручники, а львівське видавництво «Світло й тінь» виставило у нас фотороботи Василя Пилип’юка. 23 травня в Центрі пройшла презентація видань київського видавництва «Оранта», випущених спільно з музеєм Івана Гончара.


Щороку Культурний центр допомагає вітчизняним видавництвам в організації їх участі в Міжнародних виставках-ярмарках у Москві. На останніх міжнародних книжкових ярмарках Культурний центр мав окремий стенд, адже він самостійно веде велику видавничу роботу. За останні три роки Центр видав 6 монографій загальним обсягом близько 150 друк. аркушів. Ось назви цих книг: «Україна на Арбаті, 9», «Прапор України на Арбаті», «Михайло Грушевський: „Я оснувався в Москві, Арбат, 55”», «Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті», «Слово про Культурний центр», «Арбат очима українця». Всі ці книги видані в Москві, в провідному російському видавництві «ОЛМА – ПРЕСС» українською мовою.


До 190-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка Культурний центр підготував збірку вибраних поетичних творів Кобзаря українською і російською мовами, покликану популяризувати творчість національного генія серед української діаспори в Росії. Змістовну передмову до збірки написав академік Микола Жулинський. Книгу було видано Державним видавництвом «Либідь» у Києві. Ми розіслали її в організації української діаспори в Росії та в обласні російські бібліотеки.


У березні цього року ми започаткували нову й дуже важливу справу – презентацію у Культурному центрі Москви провідних українських бібліотек. Першою, звичайно, була Національна парламентська бібліотека України. До нас завітали генеральний директор бібліотеки Тамара Вилегжаніна, заступник генерального директора Зоя Савіна, завідувачки відділами Світлана Бакан і Світлана Басенко, які розповіли про історію бібліотеки, її сучасну діяльність та перспективи розвитку. В презентації взяли участь директор Російської державної бібліотеки Віктор Федоров, керівники й працівники бібліотеки Державної Думи Російської Федерації, Бібліотеки історії російської філософії і культури «Дом А.Ф.Лосева», міської бібліотеки ім. М.Добролюбова, Центру міжнародного бібліотекознавства, журналу «Вестник библиотек Москвы», Московського бібліотечного коледжу та ін. Тож 140-річний ювілей Національної парламентської бібліотеки був відзначений у Культурному центрі України в Москві на високому міжнародному рівні. Хай на цій вершині у світовій пошані Національна парламентська бібліотека тримається завжди!


Витяг з виступу на Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотека і книга в контексті часу»,

присвяченій 140-річчю Національної парламентської бібліотеки України (11 травня 2006 р.)

Зробити донат ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШІ НОВИНИ