СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

icon

Відкриття газети “Рідне слово”

#UWC news
June 14,2010 154
photo


У рамках новооформленого Українського видавництва “Рiдне словo” випущено перший номер україномовної газети “Рiдне слово”. Це єдина україномовна газета у Сербїї, котра буде повнiстю фiнансуватись з бюджету. Постiйне клопотання Української нацiональної ради та iнших громадських об`єднань української дiаспори у Сербiї дали позитивну реакцiю Виконавчої ради Автономного Краю Воєводина.Як результат, Українська нацiональна рада стала засновником Видавництва “Рiдне слово”, котре, крiм газети, має у планах випускати iншi перiодичні видання – журнали, календарі художню лiтературу. На урочистiй презентацiї газети “Рiдне слово” 11-го серпня у Виконавчiй радi Воєводини проект привiтав секретар Секретарiату з питань iнформацiї Мiлорад Джурич, завiдуючий у справах Посольства України Юрій Лисенко, голова Української нацiональної ради Василь Дацишин, директор Видавництва “Руське слово” Володимир Паланчанин та член правлiння Бунєвацького iнформативного центру Мiрко Баїч.Про газету та її виняткове значення говорив публiцист, перекладач та друг українців магiстр Лука Хайдукович. Головний та вiдповiдальний редактор Видавництва “Рiдне слово” Євген Кулеба наголосив на тому, що це видання повинно стати великим поштовхом у активностi української громади, а також попвідомив, що з Нового року мiсячник “Рiдне слово” стане двотижневиком, а в майбутньому планується, щоб газета стала українським тижневиком.У газетi презентовано актуальнi теми суспiльства в цілому. Особливої уваги надано подiям та людям. Презентовано й роздуми про минуле, як добрий приклад новим поколiнням, є релiгiйні сюжети. Газета матиме роздiли на тему етнографiї, iсторiї, плануються окремi додатки – дитячий та лiтературний. Інфослужба Товариства “Просвіта“


Відкриття газети “Рідне слово”(Світлини)Зробити донат ПІДПИШІТЬСЯ НА НАШІ НОВИНИ