СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ

icon

СКУ надіслав лист верховному комісару ОБСЄ в справі національних меншин у зв’язку з його оцінкою Зaконопроекту “Про мови в Україні”

#UWC news
February 9,2011 121
photo


9 лютого 2011 р.
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


 


СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ НАДІСЛАВ ЛИСТ ВЕРХОВНОМУ КОМІСАРУ ОБСЄ В СПРАВІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗВ’ЯЗКУ З ЙОГО ОЦІНКОЮ ЗАКОНОПРОЕКТУ “ПРО МОВИ В УКРАЇНІ”
9 лютого 2011 р. президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген Чолій надіслав лист верховному комісару в справі національних меншин Організації з безпеки та співрообітництва в Європі (ОБСЄ) Кнуту Воллебеку у зв’язку з його оцінкою Законопроекту “Про мови в Україні”, яку він направив Голові Верховної Ради Володимиру Литвину.
У цьому листі СКУ заявив, що поділяє багато коментарів верховного комісара, а зокрема наступні, які підтримують статус української мови як єдиної державної мови України, згідно зі ст. 10 її Конституції (переклад тексту неофіційний):  


10.    […] важливо звернути увагу на те, що всяке послаблення державної чи офіційної мови (мов) суперечить духу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Охорона і просування регіональних мов та мов меншин не повинні відбуватися за рахунок державної чи офіційної мови (мов). Про це також говориться в ст. 5(2) і 14(3) Рамкової конвеції про захист національних меншин відносно загальної політики інтеграції і освіти.


13.   Державна мова може бути ефективним засобом для забезпечення єдності. Тому підтримка державної мови відповідає легітимному державному інтересу. Крім того, знання державної мови є завжди корисним для осіб, які належать до національних меншин. Володіння державною мовою підвищує можливості для ефективної участі в житті суспільства на всіх рівнях. Це вимагає, щоб особи, які належать до національних меншин, мали і використовували можливість вивчати державну мову. Всі члени суспільства, включаючи осіб, які належать до національних меншин, мають передбачати потребу спілкування державною мовою в різних комунікативних ситуаціях у сфері державного життя, згідно з законодавством. Іншими словами, немає жодної підстави для осіб, які належать до національних меншин, не передбачати потребу використання державної мови. Як явно сказано в Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, охорона і розвиток регіональних мов або мов меншин не повинні зашкоджувати офіційним мовам і необхідності вивчати їх”.[…]


57.   […] Законопроект “Про мови в Україні” може послабити державну мову як ефективний засіб забезпечення суспільної єдності. У державному адмініструванні положення Законопроекту “Про мови в Україні” впроваджують систему, згідно з якою російська мова мала б надмірні переваги, вивищують її defacto до рівня офіційної мови на переважній більшості території України та зменшують стимули до використання державної мови. У освітній сфері положення, передбачені Законопроектом “Про мови в Україні”, мали б негативний вплив на мотивацію дітей вивчати державну мову і тим самим невдало забезпечували б баланс між метою збереження і розвитку ідентичності і мови меншин, з одного боку, та піднесенням умінь з державної мови – з іншого. У сфері засобів масової інформації положення, передбачені Законопроектом “Про мови в Україні”, можуть серйозно підірвати використання державної мови.
13 грудня 2010 р. у м. Гаага, Голландія, президент СКУ Евген Чолій мав офіційну зустріч з верховним комісаром у справі національних меншин ОБСЄ Кнутом Воллебеком. Під час цієї зустрічі президент СКУ порушив питання про надмірне вивищення російської мови в Україні, яке шкодить розвитку української мови як державної.

 


Світовий Конґрес Українців пригадує владним структурам України, що ст. 10 Конституції України явно стверджує, що українська мова є єдиною державною мовою в Україні та закликає їх утриматись від розгляду Законопроекту “Про мови в Україні”, який принижує українську мову,”– заявив президент СКУ Евген Чолій.


 
Світовий Конґрес Українців


145 Evans Ave., #207

Toronto, ON 

M8Z 5X8 Canada


Tel. (416) 323-3020

Fax (416) 323-3250

e-mail: [email protected]

website: www.ukrainianworldcongress.org